Aktuality

Letní fotbalový kemp OFS Přerov
1. květen 2020

Vážení rodiče a účastníci fotbalového kempu OFS Přerov,

v návaznosti na aktuální situaci okolo onemocnění covid-19, jsme se rozhodli informovat Vás o tom, že přípravy na letošní 7. ročník fotbalového kempu jsou v plném proudu.  Do začátku kempu zbývá poměrně dlouhá doba a my jsme i vzhledem k dynamickému vývoji celé situace pevně přesvědčeni o tom, že letní fotbalový kemp proběhne bez jakéhokoliv omezení. V případě zásadních novinek budeme všechny účastníky kempu neprodleně informovat.

Aktuální desatero chování na hřišti
30. duben 2020

Ačkoliv jsme se ve čtvrtek 30. dubna dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. 

Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů.

Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, zaměřuje se však na náš sport a naši členskou základnu a je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi.

Na druhou stranu cítíme potřebu naše členy informovat průběžně alespoň v těch oblastech, ve kterých si jisti jsme a počítáme s tím, že tento dokument budeme průběžně doplňovat v nejkratších lhůtách, ve kterých to jen bude možné.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

Aktuálně vyčkáváme na doplňující výklad Ministerstva zdravotnictví, které přislíbil ministr Vojtěch v pátek 24. 4. 2020 na tiskové konferenci.

 1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
 2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
 3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
 4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
 5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
 6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
 7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
 8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
 9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
 • zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest

10.  Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později

 

Trénovat můžou i amatéři a děti, tvrdí ČUS. Otevřít mohou i vnitřní sportoviště
26. duben 2020

 

Díky uvolňování vládních opatření mohou začít v omezeném počtu deseti lidí i společné venkovní tréninky amatérských sportovců včetně dětí a mládeže. S odkazem na výklad svého advokáta to v sobotu uvedla Česká unie sportu (ČUS). V pondělí se mohou podle ní vedle posiloven otevřít pro veřejnost také další vnitřní sportoviště.

Více zde

 

Informace - blahopřání fotbalovým činovníkům
20. duben 2020

 

Vážení sportovní přátelé,

možná si někteří z Vás již všimli, že na našem webu nezveřejňujeme blahopřání k životním jubileím, kterých se dožívají funkcionáři, členové a osoby činné v oddílech našeho OFS. Bohužel není to náhoda. Sami evidujeme životní jubilea některých osob, stejně tak jako dostáváme i blahopřání nebo podněty přímo od našich oddílů, často se žádostí o zveřejnění např. blahopřání s fotografií dotyčné osoby na našem webu. Na funkcionáře v žádném případě nezapomínáme, i když se na webu tyto informace již nevyskytnou, zasíláme blahopřání, případně u kulatých jmenin jim je při nejbližší příležitosti předán dárkový koš.

Nicméně vzhledem k tomu, že v květnu 2018 vešlo v účinnost nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR), nemůžeme – bohužel – takováto blahopřání sami, ani na Váš podnět, bez výslovného souhlasu dotčené osoby zveřejňovat. Výslovný souhlas s umístěním fotografie a věku dané osoby je vždy nezbytný, bez něj toto zveřejnit nelze. Nám nezbývá než tato pravidla respektovat a postupovat striktně podle nařízení.

Děkujeme za pochopení.

Finanční podpora talentované mládeže 2020 je spuštěna
19. duben 2020

 

Rádi bychom Vám oznámili, že je v současné době spuštěna Finanční podpora talentované mládeže FAČR pro rok 2020, o kterou můžete žádat přes Informační systém FAČR.

 

Zároveň Vás chceme upozornit, že uzávěrka žádostí pro kluby, kterých se týká Finanční podpora talentované mládeže FAČR je 30. 6. 2020.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle +420 604 555 665 nebo e-mailovou formou na dotace@fotbal.cz.

Sdělení sekretariátu
16. duben 2020

 

Do 31. 5. 2020 bude sekretariát uzavřen.

 

V případě potřeby mne kontaktujte na mob. číslo 732 838 773 nebo e-mailem na: ofs@raz-dva.cz (radkapospisilova1@seznam.cz).

Děkuji za pochopení.

 

Caletková, sekretář OFS

Komuniké z mimořádného zasedání výkonného výboru OFS Přerov dne 8. 4. 2020
8. duben 2020
 

OFS Přerov na svém mimořádném zasedání rozhodl takto: 

• Termín zaslání přihlášek do soutěží OFS Přerov pro soutěžní ročník 2020/2021 byl stanoven do 19. 6. 2020.
 • VV OFS Přerov garantuje zařazení všech družstev do úrovně soutěží platné ke stavu 1. 7. 2019. 
• Předpokládaný začátek soutěžního ročníku 2020/2021 je prozatím stanoven na víkend  8-9. 8. 2020 za předpokladu návaznosti na zahájení SR 2020/2021 O-KFS.
• Termín losovacího aktivu OFS Přerov bude určen dodatečně formou Úřední zprávy opět v návaznosti na rozhodnutí O-KFS.

 
 
Výše uvedené body byly vydány na základě stavu platného ke dni 8. 4. 2020. O případných změnách budou kluby neprodleně informováni.

Mimořádná úřední zpráva OFS Přerov ze dne 7. 4. 2020
7. duben 2020

 

Vážení funkcionáři, níže zasíláme rozhodnutí VV FAČR ze dne 7.4.2020:

 

• Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. 

• Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

• Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

• Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

 

Na vysvětlenou pro kluby to znamená, že soutěže OFS Přerov ročníku 2019/2020 nebudou dohrány (slovo anulace se vynechává) a nikdo nepostupuje a nesestupuje.

VV FAČR ukončil amatérské soutěže, pohár se odkládá
7. duben 2020

 

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.

Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních: 

 • Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
 • Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
 • Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.
 • Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
 • Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
 • Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
 • Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích. Co se týká dohrání pohárové sezóny, v tuto chvíli bohužel nelze predikovat nic konkrétního, ale jsme připraveni na situaci a její vývoj reagovat a program MOL Cupu tak dohrát. Samozřejmě záleží na případném restartu a termínové listině profesionálních soutěží, ale rádi bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy v průběhu června,“ dodává k rozhodnutí VV FAČR předseda asociace Martin Malík. 

V příloze naleznete rozhodnutí VV FAČR o ukončení sout.ročníku + Novelu SŘ + Přestup. Ř

Smutná zpráva - zemřel pan František Staněk, dlouholetý fotbalový funkcionář
3. duben 2020

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN