Pozvánka
TOPlist

NAPIŠTE PŘEDSEDOVI

Aktuality

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky
1. březen 2016

Tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2016, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2016. Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a Registračního řádu přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz, nebo clenstvi.fotbal.cz). Jak je již uvedeno výše, pokud do 15. 3. 2016 nebudou za tyto členy uhrazené členské příspěvky pro rok 2016, k 16. 3. 2016 budou z databáze FAČR vymazáni.

Úhradou členských příspěvků se dle § 18 Evidenčního a registračního řádu (Zachování registrace fyzické osoby jako člena FAČR) rozumí zaevidování provedené platby členského příspěvku za danou osobu v centrální evidenci členství. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Pokud se vymazaní členové opět budou chtít stát členy FAČR, musí postupovat dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR (Registrace fyzické osoby jako člena FAČR).

Letní kemp mládeže OFS Přerov - III. ročník 17.- 22. 7. 2016
1. březen 2016

Z důvodu velkého zájmu byly přihlášky na Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016
k 29. 2. 2016 uzavřeny. Seznam všech přihlášených najdete ve sekci KOMISE - KOMISE MLÁDEŽE - FOTBALOVÝ KEMP  OFS PŘEROV - FOTBALOVÝ KEMP 2016 - seznam účastníků.

Mimořádná valná hromada OFS Přerov
29. únor 2016

Dne 17. března 2016 se uskuteční Mimořádná valná hromada OFS Přerov, na které se budou mimo jiné schvalovat nové stanovy OFS.

V úterý 23. 2. 2016 schválil VV OFS Přerov návrh Stanov Okresního fotbalového svazu Přerov. Všechny dokumenty (svolání MVH, pozvánka s programem MVH, návrh stanov OFS Přerov, návrh jednacího řádu OFS Přerov a návrh volebního řádu OFS Přerov) jsou vloženy v příloze tohoto oznámení.

Dále je potřeba brát na vědomí článek 15 odst. 5 navrhovaných stanov, na kterém LPO FA ČR trvá z důvodu našich závazků jako FA ČR vůči ostatním organizacím sportu či fotbalu, ať již doma nebo ve světě (FIFA, UEFA, CAS apod.)

Tuto situaci je pak nutno nejpozději do valné hromady, která se bude konat v roce 2017 (tj. nejpozději 15. 2. 2017) vyřešit. Způsoby jsou v zásadě pouze 2:

  1. Každý klub, jehož statuární orgány tvoří i jiné osoby než z fotbalového hnutí, tj. nejsou členy FA ČR (zejména kluby v rámci TJ) vyřeší situaci tím, že fotbalový oddíl se stane pobočným spolkem s vlastními statutárními orgány v nichž budou všichni statutární zástupci členy FA ČR; nebo
  2. Pobočný spolek nezaloží, ale všichni statuární zástupci (členové výborů, představenstev, dozorčích rad apod.) nehledě na to jaký sport v TJ zastupují, vstoupí zároveň jako členové do FAČR.

Svolání MVH OFS Přerov

Pozvánka na MVH určená pro oddíly OFS Přerov

Návrh Stanov OFS Přerov

Sdělení STK OFS Přerov - 3.kolo soutěží OFS
26. únor 2016

STK na svém zasedání dne 1.3.2016 schválila systém rozlosování 3. kola souěží: OS mužů sk. A, sk. B, OP dorostu a OP ml. žáků.

Termíny jednotlivých utkání dle termínové listiny pro jarní část SR 2015/2016, losovací čísla zůstávají oddílům zachována. losováno dle Bergera.

Kompetní rozlosování bude zveřejněno v nejbližších dnech v IS AFČR.

AKTUALIZOVANÝ VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO PŘESTUPNÍHO ŘÁDU A NÁVRH PARAGRAFOVANÉHO ZNĚNÍ
25. únor 2016

Dne 23. 2. 2016 schválil Výkonný výbor aktualizovaný věcný záměr nového Přestupního řádu, jehož účinnost je předpokládána k 1. 6. 2016. Rovněž vzal na vědomí i návrh jeho paragrafového znění. K němu jsou členové FAČR oprávněni podávat své připomínky, a to nejpozději do 31. 3. 2016 na e-mailovu adresu riha@fotbal.cz. (24. 2. 2016 opravena chyba přestupního období v režimu amatérských hráčů - § 7 odst. 3).

Dokumenty zde

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN