Aktuality

Rozlosování soutěží 2015/2016
3. srpen 2015

Rozlosování soutěží OFS Přerov:

OP mužů, OS mužů sk. A a sk. B, OP dorostu, OP starších a mladších žáků již bylo zveřejněno v IS FAČR. Naleznete je na adrese https://is.fotbal.cz/ v sekci Soutěže, Org. jednotka: Přerov

Veškeré následné změny termínů a popř. hlášenky se již budou objevovat pouze a výhradně v rozlosování v IS FAČR.

Pozn. U soutěží, které se hrají tříkolově (OS mužů. OP dorostu a OP ml. žáků) bude 3. kolo soutěží, které se bude hrát na jaře 2016 dle termínové listiny, rozlosováno až po odehrání 1. a 2. kola (§ 3, Příloha č. 2 SŘF).

Sportovní kluby mohou žádat o dotaci na podporu sportovní činnosti
2. srpen 2015

Sportovní kluby a oddíly z Olomouckého kraje mohou žádat o další dotaci na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v letošním roce. Hejtmanství získalo přes 3 miliony korun od Českého olympijského výboru z tzv. loterijní daně. Žádosti mohou zájemci podávat od 7. července do 20. srpna.

„O finance mohou žádat kluby a oddíly, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže. Jedná se o sportovce až do dovršení juniorského věku, a to podle pravidel jednotlivých sportovních disciplín a soutěží,“ uvedl náměstek hejtmana Radovan Rašťák.

Při hodnocení žádostí se bude posuzovat například přínos a efektivita projektu pro kraj, struktura členské základny, zejména počet mládežníků a počet mládežnických družstev. „O úspěšnosti žadatele rozhodne i úroveň soutěží jednotlivých týmů, ale také celková členská základna sportovního odvětví. Jednou z podmínek přidělení dotace je i vícezdrojové financování projektu,“ doplnil Rašťák.

Na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže bude v rámci Programu IV. rozdělena částka ve výši zhruba 2 miliony 800 tisíc korun. Zbylá část dotace, 500 tisíc korun, bude poskytnuta na financování krajských aktivit v rámci projektů „Česko sportuje – Sazka Olympijský víceboj“ a „Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů“.

Žádosti a ostatní informace k poskytování dotací v oblasti sportu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html

Zhodnocení II. ročníku Letního kempu mládeže OFS Přerov
22. červenec 2015

 

V termínu 12-17.7.2015 se uskutečnil II. ročník Letního kempu mládeže OFS Přerov, který se konal stejně jako I. ročník na Rusavě.

Dle názoru většiny vedoucích letošní ročník předčil první ročník, což je skvělá vizitka. Pochvalu zaslouží všichni účastníci kempu za příkladné vystupování, poděkování patří vedoucím, trenérům, organizačním pracovníkům.

V letošním ročníku se uskutečnilo 7 tréninkových jednotek, uskutečníl se výlet na Svatý Hostýn, kluci navštívili místní koupaliště 2x, aquazorbing 2x.

Proběhlo spoustu volnočasových aktivit - prázdninová angličtina,florbal, šipky, nohejbal, ringo, orientační běh a jiné. Velkou pochvalu za tyto volnočasové aktivity zaslouží trio Kyasových - Jarmila, Martina, Kateřina Kyasovi.

V letošním ročníku jsme nezapomněli na jubilea některých účastníků - K. Šupíková, D. Sedlák, organizačních pracovníků -  R. Hroch, P. Caletka ml., M. Kyasová. Došlo k včasnému vložení informací  včetně fotografií z průběhu kempu na stránky Okresního fotbalového svazu.

Stejně jako v loňském roce nás navštívil pan Ing. Michal Symerský - 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Poděkování panu náměstkovi za spoustu reklamních materiálů od Olomouckého kraje, včetně pitného režimu a několika sladkostí pro všechny zúčastněné.

 

OFS hledá nové rozhodčí - podmínky pro získání Licence
8. červenec 2015

Komise rozhodčích hledá nové zájemce nejlépe z řad bývalých, nebo i současných hráčů na funkci rozhodčího.  Případní zájemci kontaktujete místopředsedu KR pana Ing. Radka Dubravského na TMB: 721 757 151 nebo předsedu OFS pan Mgr. Romana Párala na TMB: 608 747 167
Podmínky udělení licence:

Pro udělení licence C musí uchazeč splnit následující podmínky:

(Licence C opravňuje rozhodčího k řízení utkání, ke kterým je delegován Komisí rozhodčích OFS)

a) členství ve FAČR;

b) dovršení 15 let věku;

c) živnostenské oprávnění nebo způsobilost k výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti V soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, KFS, PFS nebo KFŽ, je rozhodčí povinen vykonávat funkci rozhodčího na základě živnostenského oprávnění nebo jako samostatně výdělečnou činnost.

d) ovládat český jazyk slovem i písmem;

e) na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců;

f) podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto řádu nebo v Evidenčním a registračním řádu FAČR podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

g) na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů; toto zdravotní vyšetření nesmí být starší než jeden rok;

h) absolvovat vstupní školení předpisů FAČR v rozsahu stanoveném Komisí rozhodčích FAČR;

ch) splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném Komisí rozhodčích FAČR.

Pohár FAČR 2015/2015 - OFS Přerov
2. červenec 2015

Rozlosování - Pohár FAČR 2015/2016

Propozice - Pohár FAČR 2015/2016

Přátelské setkání OFS Přerov a ObFZ Povážská Bystrica, Ústí, 27.6.2015
1. červenec 2015

Dne 27. 6. 2015 se uskutečnilo setkání se zástupci Oblastného futbalového zväzu Povážská Bystrica. Celý den měl bohatý program. Nejprve proběhl společný oběd v Ústí, poté následoval přesun a prohlídka nedalekého hradu Helfštýn, následně krátká zastávka v lázních Teplice nad Bečvou a poté se ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Sokola Ústí uskutečnilo přátelské fotbalové střetnutí výběru "funkcionářů" OFS Přerov s výběrem ObFZ Povážská Bystrica, po kterém následoval společenský večer. Děkujeme našim slovenským hostům a přátelům a také všem zúčastněným a věříme, že tato tradiční přátelská setkání budou pokračovat i nadále.

Fotogalerie

Sportovní kluby mohou žádat o další dotace na mládežnický sport
1. červenec 2015

Sportovní kluby a oddíly z Olomouckého kraje mohou žádat o další dotaci na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v letošním roce. Hejtmanství získalo přes 3 miliony korun od Českého olympijského výboru z tzv. loterijní daně. Žádosti mohou zájemci podávat od 7. července do 20. srpna.

„O finance mohou žádat kluby a oddíly, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže. Jedná se o sportovce až do dovršení juniorského věku, a to podle pravidel jednotlivých sportovních disciplín a soutěží,“ uvedl náměstek hejtmana Radovan Rašťák.

Při hodnocení žádostí se bude posuzovat například přínos a efektivita projektu pro kraj, struktura členské základny, zejména počet mládežníků a počet mládežnických družstev. „O úspěšnosti žadatele rozhodne i úroveň soutěží jednotlivých týmů, ale také celková členská základna sportovního odvětví. Jednou z podmínek přidělení dotace je i vícezdrojové financování projektu,“ doplnil Rašťák.

Na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže bude v rámci Programu IV. rozdělena částka ve výši zhruba 2 miliony 800 tisíc korun. Zbylá část dotace, 500 tisíc korun, bude poskytnuta na financování krajských aktivit v rámci projektů „Česko sportuje – Sazka Olympijský víceboj“ a „Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů“.

Žádosti a ostatní informace k poskytování dotací v oblasti sportu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html

Kemp mládeže OFS Přerov
30. červen 2015

Dne 12. 7. 2015 začíná druhý ročník Kempu mládeže OFS Přerov. Veškeré informace ohledně kempu najdete v sekci KOMISE - KOMISE MLÁDEŽE - FOTBALOVÝ KEMP OFS PŘEROV - FOTBALOVÝ KEMP 2015. V kempovém deníku budou každý den zveřejňovány nové informace z každého dne kempu.

OFS hledá nové rozhodčí
30. červen 2015

Komise rozhodčích hledá nové zájemce nejlépe z řad bývalých, nebo i současných hráčů na funkci rozhodčího. Podmínkou je dovršení věku 15 let. Případní zájemci kontaktujete místopředsedu KR pana Ing. Radka Dubravského na TMB: 721 757 151 nebo předsedu OFS pan Mgr. Romana Párala na TMB: 608 747 167

Projekt Létajících týmů pokračuje.........
28. červen 2015
Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN