Aktuality

Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016, termín 17. - 22. 7. 2016
11. únor 2016

Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016 - Pozvánka

Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016 - Přihláška

Školení oddílových rozhodčích
10. únor 2016

S ohledem na skutečnost, že k 1.7.2016 budou vydána nová Pravidla fotbalu, která budou obsahovat mnoho formálních, ale především obsahových změn, uskuteční se školení oddílových rozhodčích až před začátkem podzimní části SR 2016/2017. O termínu školení budete včas informováni. Do tohoto školení se prodlužuje platnost stávajících průkazů oddílových rozhodčích.

Upozornění pro oddíly OFS Přerov
10. únor 2016

 

1, Připomínáme, že termín doručení hlášenek pro jarní část SR 2015/2016 je 20. 2. 2016

2, Kontrolou v IS FAČR k 3. 2. 2016 bylo zjištěno, že závazek vůči FAČR v otázce úhrady členství na rok 2016 provedlo jen minimum oddílů. Upozorňujeme ostatní kluby, aby případným pozdním uhrazením členství - do 28. února, nepřišly zbytečně o dotace z FAČR a MŠMT.

3, Nadační fond - možnost oddílů žádat o finanční prostředky na mládežnické turnaje do výše 10 000,- Kč. Více informací: www.kfsol.cz - Nadační fond - Žádost o příspěvek z Nadačního fondu pro rok 2016.

4. Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě změny organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS Přerov do 14 dní. Z důvodu úpravy názvu oddílu  - uvést svůj název (včetně součásti vyjadřující právní formu) do souladu s novou právní úpravou žádáme oddíly o zaslání úplného výpisu ze spolkového rejstříku či usnesení z příslušného krajského soudu a přiložené stanovy oddílu - tohle vše stačí zaslat v elektronické podobě nebo donést vytištěné na OFS Přerov.

5. Platba členství FAČR - Členství uhrazená od 1. 3. do 31. 12. 2015 budou prostřednictvím OFS zasílána do klubů do 26. 2. 2016

Zimní liga mládeže - III. ročník - kategorie starší žáci - pořadí turnaje
8. únor 2016

Fotografie z turnaje budou k dispozici v průběhu týdne.

Výběr OFS Přerov ,,U11" - 31. 1. 2016 - Považská Bystrica - pořadí turnaje
4. únor 2016

Fotogalerie z turnaje budou k dispozici příští týden

Doškolení trenérů Licence ,,C"
1. únor 2016

Doškolení trenérů Licence ,,C" se dne 13. 2. 2016 NEUSKUTEČNÍ z důvodu nízkého počtu přihlášených adeptů. Přihlášení adepti budou o této skutečnosti informováni. Nejbližší termín doškolení - únor 2017.

Informace k Zimní lize mládeže OFS Přerov - III. ročník
18. leden 2016
OFS hledá nové rozhodčí
10. leden 2016

Komise rozhodčích hledá nové zájemce nejlépe z řad bývalých, nebo i současných hráčů na funkci rozhodčího. Podmínkou je dovršení věku 15 let. Případní zájemci kontaktujete místopředsedu KR pana Ing. Radka Dubravského na TMB: 721 757 151 nebo předsedu OFS pan Mgr. Romana Párala na TMB: 608 747 167

Dne 4. 2. 2016 začíná škola mladých rozhodčích pro mladé rozhodčí zařazené na listině okresních rozhodčích a především pro nové rozhodčí.         

Těšíme se na Vaši účast.

Členství 2016
10. leden 2016

Upozorňujeme všechny rozhodčí, oddíly, hráče i funkcionáře, že je opět nutné do konce února uhradit členství na rok 2016.

Nenechávejte to opět na poslední chvíli. Zejména oodílům doporučujeme uhradit s předstihem tak, aby jste měli vše v pořádku, protože 29.2. je datum, podle kterého se budou následně rozdělovat dotace za členství.

Krajské dotace a příspěvky - 2016
3. leden 2016

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s Programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje a dalšími rozvojovými dokumenty Olomouckého kraje. Cílem poskytování dotací je rozvoj našeho kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel.

V roce 2016 je většina krajských dotačních programů vyhlašována na základě obecných vzorových dokumentů, které uvádíme v obecné části těchto stránek.  Žadatel zde najde rovněž postup pro případ, že v seznamu dotací nenalezne program, ve kterém může v roce 2016 požádat o dotaci – Stručně a jednoduše – jak si žádat o krajskou dotaci v roce 2016. V průběžně aktualizovaném seznamu dotačních programů jsou uvedeny předpokládané termíny vyhlašování dotačních programů, z nichž některé jsou dále členěny na dotační tituly. U každého dotačního programu je uvedena kontaktní osoba, na kterou se může žadatel obrátit se svým dotazem. Každý dotační program je zveřejněn nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci z krajského rozpočtu, žadatel má tedy dostatek času nastudovat podmínky dotačních programů a seznámit se s technikou podávání žádostí.

V sekci Software602 Form Filler, manuály dotací, cvičná žádost o dotaci naleznete pokyny k otevření a vyplnění žádosti o dotaci, včetně odkazu na program Software602 Form Filler, který je nutný pro vyplnění žádosti. Dále příručku pro správné vyplnění žádosti a další technické informace. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme pro vás navíc připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí.

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN