Aktuality

Nová mobilní aplikace MŮJ FOTBAL
28. duben 2016

Chcete mít po ruce rychlé informace, jak dopadl zápas vašeho oblíbeného týmu? Zajímá vás, která utkání jej v nejbližší době čekají a který z klubů ve vašem okolí se právě třeba chystá na svoji víkendovou bitvu? Pak neváhejte a stahujte do svých mobilních zařízení novou aplikaci MŮJ FOTBAL. Ta nabízí aktuální a ucelený přehled všech výsledků českých soutěží od Synot ligy až po nejnižší okresní soutěže. 

Mezi prvními, kdo aplikaci ve svém mobilu vyzkoušeli, byli také držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy z roku 2003 Pavel Nedvěd, brankářská hvězda Petr Čech a reprezentační trenér Pavel Vrba. Ti všichni prostřednictvím mobilní videonahrávky vyzvali fanoušky, ať si aplikaci také opatří.

„Vnímáme to jako určitý dárek a zároveň další nezbytný servis pro všechny naše členy i hráče. Chceme jít s dobou a naše aplikace MŮJ FOTBAL by neměla chybět ve výbavě žádného fotbalového fanouška. Pevně věříme, že je aplikace ještě víc vtáhne do fotbalového dění,“ uvedl Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR.

Aplikace MŮJ FOTBAL vznikala od minulého roku za součinnosti FAČR a společnosti T-Mobile, která je zároveň generálním partnerem české reprezentace. Aplikace obsahuje kompletní výsledkový přehled seniorských i mládežnických soutěží díky svému propojení s Informačním systémem FAČR, a nabízí tak aktuální data i se souvisejícími tabulkami jednotlivých soutěží. „Konečně budu mít přehled o svém oblíbeném Přerovu,“ usmíval se Vrba. Pavel Nedvěd se zase těší na nedělní derby Plesná – Skalná v 19. kole 1. B třídy v Karlovarském kraji. 

Fanoušci si v aplikaci mohou například zvolit své oblíbené týmy, a když tak učiní, budou prostřednictvím notifikací také vyrozuměni o výsledcích jejich právě skončených utkání. Nehledě na to, zda jde o profesionální klub v Synot lize či mužstvo z nejnižší okresní soutěže.

Aplikace MŮJ FOTBAL v současné době lze stahovat do zařízení s operačním systémem Android, v dohledné době bude k dispozici také v App store určené pro produkty firmy Apple.

Stáhnout aplikaci MŮJ FOTBAL na google

Petice hráčů k novému přestupnímu řádu
25. duben 2016

Dne 17. 3. 2016 obdržela Fotbalová asociace České republiky (FAČR) 4 připomínky České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) k novému Přestupnímu řádu. Na tyto připomínky FAČR reagovala stanoviskem, které bylo široké veřejnosti poskytnuto i zde na webových stránkách FAČR.

Dne 20. 4. 2016 obdržela FAČR vyjádření ČAFH, ve kterém fotbalové asociaci oznamuje nespokojenost jejích členů s novým přestupním řádem, že jim byla předána petice, která byla „uspořádána napříč kluby v českých profesionálních soutěžích“, a že ji podepsalo 400 hráčů.

Fotbalová asociace vnímá znepokojení 400 hráčů, jako situaci, kterou nelze podceňovat. Za těchto okolností je FAČR připravena poskytnout hráčům potřebná vysvětlení. Vzhledem k tomu, že dotazů, ale i tazatelů, může být více, vedení FAČR rozhodlo, že za tímto účelem uspořádá workshop, který poskytne jak všeobecný vysvětlující výklad, tak odpovědi na položené dotazy, a který se bude konat s ohledem na předpokládanou účast většího počtu osob ve třech termínech uvedených v pozvánce níže.

WORKSHOP – PŘESTUPNÍ ŘÁD

Vážení hráči, členové Fotbalové asociace České republiky,

s ohledem na nemalou řadu předpokládaných změn v rámci Přestupního řádu, které se více či méně dotknou každého z Vás, si Vás tímto dovoluji pozvat na seminář, který se zdarma koná ve dnech

a) 5. 5. 2016 od 9:00

b) 5. 5. 2016 od 13:00

c) 6. 5. 2016 od 9:00

v sídle FAČR (Diskařská 2431/4, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00) – tiskové centrum.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail tylova@fotbal.cz.

I v oddíle Sokol Horní Nětčice začínají pracovat s těmi nejmenšími
20. duben 2016
Karta Alive
19. duben 2016

Karta Alive - karta plných výhod - některé karty končí platnost ke konci dubna letošního roku. Informace FAČR: Dne 1. 5. 2016  se na stránkách členství - www.bytclenemsevyplati.cz objeví informace o dalším pokračování a získání karty, kde se zaregistrujete a karta Vám přijde na Vaši adresu.

Zrušené rozlosování OS mužů sk. A, B, dorostu a mladších žáků
14. duben 2016


Na základě upozornění řídícího orgánu - VV OFS Přerov, bylo zveřejněné rozlosování 3. kola soutěží OS mužů sk. A a B, OP dorostu a OP mladších žáků zrušeno, neboť toto v důsledku chyby při zpracování neodpovídalo čl. 27.1. Rozpisu soutěží OFS Přerov a Soutěžnímu řádu fotbalu. Upozorňujeme oddíly hrající tyto soutěže, že 3.kolo soutěží bude rozlosováno a zveřejněno až po skončení první části soutěže, tj. po odehrání každý s každým dvakrát, a to podle termínové listiny OFS Přerov a podle Bergerových tabulek, kdy losovací čísla budou oddílům přidělena podle jejich umístění v soutěži po první části (tj. po každý s každým dvakrát). Ačkoliv jsme si vědomí toho, že to může způsobit určité komplikace, jsme nuceni takto postupovat, kdy jiný postup v tříkolovém systému bohužel možný není, neboť by tento byl v rozporu s herními řády soutěže.

Čl. 27 Systém soutěží
27.1.
Soutěže OS mužů sk. A a B, dorostu a mladších žáků se hrají každý s každým tříkolově.
Soutěžní ročník se v tříkolovém systému dělí na dvě části, kdy v první části se družstva utkají každý s každým dvakrát. Na základě umístění družstev v soutěži po první části soutěže, budou družstva rozlosována pro druhou část dle Bergerových tabulek. Ve druhé části se družstva utkají jedenkrát každý s každým (§ 3 Příloha č. 2 SŘF).

Blahopřání - pan Miroslav Nehyba
13. duben 2016

VV OFS Přerov se omlouvá za opožděné blahopřání k životnímu jubileu panu Miroslavu Nehybovi. Došlo k špatné dezinformaci, místo 2. dubna bylo poznačeno 20. dubna.

Finanční podpora FAČR v roce 2016 do klubů, Finanční podpora klubům - 2016 - hráči
11. duben 2016

Finanční podpora klubům - 2016 - členství, hráči

https://facr.fotbal.cz/financni-podpora-facr-v-roce-2016-do-klubu/a2430

 

Finanční podpora FAČR v roce 2016 do klubů
11. duben 2016

FAČR sděluje svým členským klubům krajských a okresních soutěží dospělých, jakož i klubům účastnícím se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že pro ně bude od 31.3.2016 připravena na klubových podúčtech v IS FAČR finanční podpora FAČR pro rok 2016. 

Odpovědi na časté dotazy:

JAK MÁM FINANČNÍ PODPORU FAČR PRO ROK 2016 AKTIVOVAT?

Hlavní administrátor klubu se přihlásí do IS FAČR a v sekci fakturace /klubový podúčet/ po potvrzení čestného prohlášení o vedení podvojného účetnictví v roce 2016, bude klubu částka aktivována.

KOMU JE TATO FINANČNÍ PODPORA 2016 URČENA?

Členským klubům krajských a okresních soutěží dospělých, jakož i klubům účastnícím se svými družstvy pouze mládežnických soutěží.
Finanční podpora pro kluby 1. ligy, 2. ligy, ČFL, MSFL a všech divizí bude poskytnuta stejně jako v minulosti tj. na základě uzavření dotační smlouvy mezi FAČR a klubem s povinností vyúčtování dotace.

CO JE ZDROJEM FINANCÍ PODPORY FAČR?

Státní dotace MŠMT program V na rok 2016.

JAK BYLA VYPOČTENA VÝŠE FINANČNÍ PODPORY FAČR?

Celková výše finanční podpory FAČR pro rok 2016 je 58.218.642 Kč. Výpočet vychází z rozhodnutí VH FAČR 2015.

1/PRO VŠECHNY ČLENY KLUBU /134 Kč na jednoho člena/ - část odpovídající 80% vybraných členských příspěvků FAČR od 1.1.2016 do 28.2.2016...k rozdělení částka 33.117.832 Kč

2/NAVÍC NA AKTIVNÍ HRÁČE DO 18 LET /129 Kč na jednoho hráče/ ... k rozdělení částka 10.069.482 Kč 

3/NAVÍC NA AKTIVNÍ HRÁČE STARŠÍCH 18 LET /208 Kč na jednoho hráče/... k rozdělení částka 15.031.328 Kč

Výsledná částka finanční podpory byla rozdělena dle stavu členské základny k 28.2.2016.
Podmínkou pro započtení člena viz bod 1 do výpočtu finanční podpory bylo platné členství do 28.2.2016. Podmínkou pro započtení hráče viz bod 2 a 3 do výpočtu finanční podpory bylo nejen platné členství do 28.2.2016, ale i účast alespoň v jednom soutěžním utkání v podzimní části sezóny 2015/2016.

JAK MOHU FINANČNÍ PODPORU VYUŽÍT?

Bude použita na úhradu nákladů klubu na organizaci krajských a okresních soutěží /rozhodčí, delegát/ v roce 2016.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY?

IS FAČR automaticky sníží o příslušné náklady částky sběrných faktur.

JAK MOHU KONTROLOVAT ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY?

Detail čerpání uvidíte v historii klubového podúčtu nebo sběrného účtu.
V detailu uvidíte čerpání podpory jako mínusové položky k jednotlivým nákladům na organizaci soutěží /rozhodčí, delegát/ vždy po vygenerování sběrné faktury za příslušné měsíční období.

JAK MÁM PODPORU ÚČTOVAT?

Standardně zaúčtujete přijatou sběrnou fakturu /již poníženou/ a samozřejmě její úhradu. O finanční podpoře na klubovém podúčtu není nutno účtovat.

MUSÍM TUTO FINANČNÍ PODPORU VYÚČTOVAT FAČR?

Ne, tato finanční podpora nepodléhá ze strany klubu vyúčtování.

DO KDY JE MOŽNO ČERPAT FINAČNÍ PODPORU ROKU 2016?

Finanční podporu je možno čerpat na náklady vzniklé nejpozději do 30.11.2016.

CO KDYŽ SE KLUBU NEPODAŘÍ PODPORU VYČERPAT DO 30.11.2016?

Nevyčerpaná částka bude klubu odeslána do 31.12.2016 na jeho bankovní účet, který klub uvede v IS FAČR v sekci „O Klubu“.
Tato částka nepodléhá vyúčtování.

PROČ MUSÍM VÉST PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, KDYŽ O KLUBOVÉM PODÚČTU NEMUSÍM UČTOVAT?

Protože o této povinnosti rozhodla VH FAČR a VV FAČR.
Vedení podvojného účetnictví je nezbytnou podmínkou pro obdržení veškerých dotací z MŠMT /např. program VIII tj. přímá podpora MŠMT sportovních spolků, ve kterém bylo poskytnuto celkem 213,6 mil. Kč pro 2042 subjektů/. Zajištění transparentnosti vůči orgánům státní správy.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ PODVOJNÉ UČETNICTVÍ NEVEDU?

Obrátit se na svůj příslušný OFS či KFS, který vám jistě vyjde vstříc se zprostředkováním a zajištěním účetních služeb za výhodných podmínek.

CO KDYŽ NEPOTVRDÍM ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ?

Váš podúčet s připravenou částkou nebude aktivován, nebudete moci čerpat finanční podporu FAČR v roce 2016 ani jinou dotaci z MŠMT. 

Změna názvu klubů
7. duben 2016

Hlášení změn názvů klubů – Z důvodu úpravy názvu oddílu  - uvést svůj název (včetně součásti vyjadřující právní formu) do souladu s novou právní úpravou žádáme oddíly o zaslání nových stanov  - meilem, poštou, osobně na OFS Přerov včetně složení nových výborů v jednotlivých oddílech.

Návrh přestupního řádu - připomínky oddílů OFS Přerov
6. duben 2016

MVH OFS Přerov uložila VV OFS Přerov zaslat dotazy na legislativně právní oddělení FAČR ohledně nového návrhu přestupního řádu FAČR. Oddíly měly možnost své dotazy směřovat směrem k sekretariátu OFS. Jedinný oddíl, který vznesl několik dotazů byl FK Spartak Lipník nad Bečvou, za  což patří oddílu poděkování.

Připomínky oddílu  FK Spartak Lipník nad Bečvou:

1/ Volný pohyb hráčů

- odd. 2, § 7, odst. 5b); § 9, odst. 5a)

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8 důvod:

  1. týmy mladších přípravek jsou účastníky soutěží a zejména v malých klubech si nemohou dovolit rozpad kádru nekontrolovaným odchodem hráčů během soutěží. Bezbřehá fluktuace hráčů v této kategorii by pro ně byla likvidační.
  2. Přiměřené odstupné bude regulátorem pro přestup hráčů, u kterých není výkonnostní potenciál, do klubů z vyšších soutěží a zároveň částečnou náhradou nákladů mateřských klubů vynaložených na výchovu těchto hráčů

Úprava:

§ 7

5.   Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit též

b)   na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky věkové kategorie U7, U8, U10 a U11 podle § 2 odst. 2 a § 33 odst. 1 Soutěžního řádu mládeže a žen, které je uskutečněno v obdobích podle odstavce 3.

§ 9

  1. Smluvené odstupné ani stanovené odstupné se neplatí:

a)    za hráče, který v soutěžním ročníku, během něhož má dojít k přestupu, dovršil nebo dovrší nejvýše 6. rok věku;

2/ Odstupné

- odd. 2, § 11, odst. 1 a odst. 5

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8

důvod: částečná náhrada vynaložených nákladů na výchovu mladých hráčů mateřským klubům, z nichž naprostá většina nedosáhne na “kompenzaci”

Úprava: (text zůstane nezměněn)

§ 11

  1. Stanovené odstupné se platí též v případech přestupu podle § 7 odst. 5 písm. b), a to ve výši 1 500,‐ Kč za každý započatý rok registrace

3/ Tréninkové kompenzace

- odd. 2, § 14 a § 15

Rozsířit rozsah tréninkových kompenzací i na kluby ČFL, MSFL a divizí s generelní platností bez ohledu na podmínku profesilnální smlouvy hráče (sazby kompenzací úměrně ponížit).

důvod: rozšířit podstatně portfolio potenciálních adresátů tréninkových kompenzací a motivovat tak širší členskou základnu trenérů a fotbalových činovníků k vyhledávání a výchově mladých hráčů.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do příslušných textů PŘ)

4/ Střídavý start hráčů U 9 až U 17

- v návrhu PŘ není obsaženo

Na základě dosavadních zkušeností ponechat v PŘ institut střídavého startu hráčů a jej pro kategorie U9 až U17.

Důvod - toto pravidlo přináší následující pozitivní efekty:

1)       Doplnit hráčské kádry týmů, ve kterých hráč současně působí (obdoba v jiných sportech – hokej)

2)       Možnost vyššího herní vytížení schopných hráčů po dohodě obou klubů

3)       Pružný systém herní zátěže hráče v souladu s jeho aktuální výkonností, časovými možnostmi, ekonomickým zázemím a zdravotním stavem.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do nových textů PŘ)

 

Vyjádření legislativně právního oddělení:

Souhrnně k bodům 1 a 2: Ohledně otázky plateb za hráče přípravky probíhá dlouhodobě debata uvnitř Fotbalové asociace, kdy převládajícím názorem odborných komisí je to, že hráči přípravky by ve svém volném pohybu měli být omezeni naprosto minimálně, ne-li vůbec. Tento názor je, pokud je mi známo, založen především na zájmu hráče tohoto věku u fotbalu udržet a zabránit tomu, aby je v tomto věku od fotbalu cokoliv odrazovalo, stejně jako skutečnost, že většina nákladů je v praxi obecně vzato hrazena rodiči, často odstupné nevyjímaje. Na druhé straně bylo potřeba zabránit tomu, aby byl příliš propastný rozdíl mezi odstupným v kategorii mladších žáků a odstupným v přípravce, jinými slovy, aby větší kluby nenabraly houfně hráče v přípravkovém věku. Výsledkem je určitý kompromis plateb pouze u hráčů U10 a U11.

K bodu 3: Této připomínce je vyhověno. Takto jsme s tím počítali konec konců od samého počátku (Věcný záměr z prosince), v průběhu připomínek se jevilo toto jako neudržitelné, nicméně podařilo se to prosadit. TK se tedy bude vyplácet jak za ligovou, tak za standardní smlouvu, jak ligovými, tak neligovými kluby.

K bodu 4: Hlavním úkolem Legislativně právního oddělení je v rámci přípravy Přestupního řádu mimo jiné zabezpečit, aby byla dodržena kogentní ustanovení mezinárodního přestupního řádu FIFA. Bohužel Vámi navrhované je v přímém a zásadním v rozporu s tímto předpisem a FAČR se v rámci svých předpisů od tohoto nesmí odchylovat. Obzvlášť u střídavých startů to bylo FAČR zdůrazněno jak v rámci posouzení Přestupního řádu FAČR ze strany FIFA doručeného FAČR 19. 1. 2015, tak v rámci osobního jednání zástupců FAČR na FIFA dne 5. 8. 2015, jakož i skupině zástupců profesionálních i amatérských klubů na jednání na FIFA dne 29. 1. 2016. Střídavé starty prostě není možné zachovat. Ruku v ruce s tím jde ale organizace žákovských soutěží, pokud je mi známo, snad by se od sezony 2017/2018 měla chystat v tomto směru změna tak, aby došlo k určitému návratu hráčů do krajů apod. V tomto směru však nemohu ničeho závazně slíbit, je to v kompetenci Komise mládeže a posléze Výkonného výboru.

 

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN