Pozvánka
TOPlist

NAPIŠTE PŘEDSEDOVI

Aktuality

Létající trenéři v roce 2017
28. únor 2017

Tyto akce jsou hlavně zaměřeny na kategorie přípravek a mladších žáků.

      Tato akce je připravena hlavně pro menší kluby, hráče a jejich trenéry, kteří v nich působí a mají základní licenci „C“ nebo dokonce nemají žádnou licenci a přesto se starají o nastupující fotbalové generace našich nejmenších dětí, které za 12 až 15 let se mohou stát i reprezentanty naší země.

      Projekt hlavně navazuje na změny, které se udály v posledních dvou letech. Hlavně se jedná o přechod na malé formy fotbalu se vším co k tomu patří, oslovování rodičů  a informace o zaměření jednotlivých trenérských licencí a další potřebné informace.

      Trenéři létajících týmů  v průběhu tréninkové jednotky ukazují  zásadní směry, kterými by se měli trenéři v klubech ubírat přičemž v průběhu  i po skončení tréninkové jednotky mohou vznášet různé dotazy.

Je velice vhodné a přínosné, aby se akce zúčastnili i rodiče dětí a trenéři okolních klubů.

      Hodně důležitá je informace, že akce nepřináší klubům žádné finanční náklady s jejím konáním a jejich povinností je jen nachystat hráče na tréninkovou jednotku včetně travnaté plochy, případně sportovní hal nebo tělocvičny (co je v možnostech klubu). V průběhu diskuse po skončení tréninkové jednotky přítomní trenéři obdrží metodické materiály zaměřené na práci s nejmenšími a začínajícími fotbalisty.

      Naši trenéři se těší na sportovní setkání s Vašimi trenéry a hlavně s nejmenšími adepty fotbalu.

Trenéři, kteří se účastní těchto akcí:  Hrubý Michal, Staroba Lukáš, Strnad Petr, Vitonský Oldřich a tým bude doplněn ještě o dva až tři trenéry se špičkovými licencemi a to do konce března 2017.

      Všechny informace o průběhu i obsahu akce Vám sdělí Grassroots trenér mládeže Olomouckého KFS Oldřich Vitonský, u kterého je nutno v případě zájmu vašeho klubu o uspořádání této akce, dohodnout konkrétní termíny  a časy  jednotlivých akcí.   

Spojení:                   MOB      777 190 853

                                 e-mail     vitonsky.oldrich@seznam.cz

Pohár předsedy ObFZ PB - 5. 3. 2017 - informace + rozlosování
27. únor 2017

 

Informace k Poháru předsedy KM ObFZ PB - 5. 3. 2017

Nástupní místa:

Přerov – Okresní fotbalový svaz:                                                      06. 20 hodin

Lipník nad Bečvou – Zlatý kříž:                                                         06. 40 hodin

Hranice – zastávka naproti restaurace Moniky:                            07. 00 hodin

Prosíme o dochvilnost na jednotlivých nástupních místech.

Cestovné a pojištění hráčů bude hrazeno z peněz OFS, cestovné pro rodinné příslušníky a osoby starší 18 ti let činí 100,- Kč, dále nezapomenout na pojištění.

Předpokládaný příjezd domů:                     18.30 Hranice 18.45 Lipník nad Bečvou, 19.00 Přerov

            Hráči by měli mít občanku nebo cestovní pas, dospělí občanku, nebo cestovní pas.

Co se týče stravy:

-          Pitný režim zajištěn po celou dobu konání turnaje, rovněž i po dobu cesty,

-          Ráno v autobuse dostanou hráči oplatek na cestu a bagetu, v neděli v brzkých ranních hodinách připravenou,

-          Kolem poledne bude pro hráče nachystán oběd

-          Na zpáteční cestu dostanou hráči opět bagetu.

          Jsme rádi, že rodinní příslušníci využili příležitost se zúčastnit tohoto turnaje v tak velkém počtu stejně jako tomu bylo v loňském roce. Pokud by někdo z rodinných příslušníků nakonec nejel, nebo nastaly nějaké nenadálé události, pište, nebo volejte  - Caletková Radka - 732 838 773 tak,  abychom byli informováni a nečekali na některém nástupním místě zbytečně na Vás.

,,Nezapomeňte si vyměnit EURA“

                                                        Pumprla Pavel – předseda KM OFS Přerov

                                                        Mgr. Páral Roman – předseda OFS Přerov

Soutěžní řád s účinností od 8.2.2017
27. únor 2017

 

Dle § 8, bod 4 SŘ:

Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině, jakož i dohodnout změnu místa konání utkání. Dohoda družstev o změně termínu utkání nebo místa konání utkání musí být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže.

Zimní liga mládeže - IV. ročník - kategorie starší přípravka - pořadí turnaje sk. A a sk. B
25. únor 2017

 

Foto zde

Čas na prodloužení členství ve FAČR se krátí!
22. únor 2017

 

Každoročně jsou měsíce leden a únor věnovány obnovám členství ve FAČR. Zatím pouze něco málo přes 120 000 členů si své členství prodloužilo. Řádný termín pro prodloužení členství pro rok 2017 je od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.

Bez platného členství ve FAČR nelze vyvíjet aktivity ve fotbale v České republice, tzn. hrát soutěžní utkání, trénovat, působit jako rozhodčí a další.

Své členství je možno jednoduše prodloužit – zaplacením členského příspěvku. Platební údaje k úhradě příspěvku je možno nalézt na is.fotbal.cz.

Termín 28.2. 2017 je zásadně důležitý i pro kluby. Počet členů klubu, kteří do konce února prodlouží své členství, přímo ovlivní výši dotace, kterou pro rok 2017 klub obdrží od FAČR!

Kompletní klíč dotací pro rok 2017, byl schválen na Valné hromadě 2016. Dotace se týkají pouze klubů hrajících soutěže, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu, krajské fotbalové svazy a okresní fotbalové svazy a dále pak klubů, jejichž družstva hrají pouze mládežnické soutěže. 

Přerozdělování ve prospěch jednotlivého klubu proběhne dle počtu jeho hráčů v jednotlivých kategoriích rozdělovacího klíče (mládež, ženy a dospělí), kteří mají ke dni 28. února 2017 řádně prodloužené své členství ve FAČR.

Za hráče, kteří do tohoto dne nebudou mít své členství řádně prodloužené, klub státní dotaci neobdrží! Aktuální stav členství u jednotlivých hráčů FAČR je možné sledovat na is.fotbal.cz. Platné členství pro rok 2017 ukazuje zelené označení u jména hráče v databázi, kterou lze nalézt na uvedené adrese.

Podmínkou pro obdržení dotace na hráče ze členství je start alespoň v jednom soutěžním utkání v roce 2016. Monitoring startu hráčů bude zabezpečen prostřednictvím informačního systému FAČR. Vypočtený podíl finančních zdrojů bude připsán na klubový podúčet zřízený v IS FAČR, ze kterého budou hrazeny náklady spojené se starty klubu v soutěžích. 

V loňském roce byla zpětně mezi kluby rozdělena částka necelých 58 milionů korun.

Bližší informace o obnově členství naleznete na is.fotbal.cz.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN