Aktuality

Výsledky 1. kola Poháru FAČR
9. srpen 2017

 

Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš  -  FK Brodek u Přerova, z.s.                  1:3 (0:1)

Sokol Křenovice, z.s.  - Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, z.s.          0:4 (0:1)

TJ Sokol Jezernice, z.s.  -  1. FC Viktorie Přerov, z.s.                             3:7 (0:5)

FK Býškovice/ H. Újezd, z.s.   -  TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.     2:5 (1:1)

Pan Ing. Vlastimil Němec - životní jubileum
8. srpen 2017
Pozvánky na letní turnaje
7. srpen 2017

 

Pořádané turnaje 

Pořádané turnaje - zde

1. kolo Poháru FAČR
2. srpen 2017

 

V úterý 8. srpna 2017 v 17:00 hod. se uskuteční 1. kolo Poháru FAČR.

Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš  -  FK Brodek u Přerova, z.s.

Sokol Křenovice, z.s.  - Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, z.s.

TJ Sokol Jezernice, z.s.  -  1. FC Viktorie Přerov, z.s.

FK Býškovice/ H. Újezd, z.s.   -  TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.

Tréninkový kemp výběru "U12" - nominace a organizační pokyny pro účastníky
1. srpen 2017
Tréninkový kemp výběru "U11" - nominace a organizační pokyny pro účastníky
1. srpen 2017
Finálové utkání 2. ročníku Superpoháru OFS Přerov - vítěz TJ Sokol Jezernice, z.s.
31. červenec 2017

Změny a doplňky Pravidel fotbalu platné od 1.7.2017
31. červenec 2017
Seminář rozhodčích
31. červenec 2017

 

V pátek dne 4. 8. 2017 v 17:00 hod. se uskuteční seminář pro rozhodčí a pro nové adepty, kteří mají zájem stát se rozhodčími. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti OFS Přerov.

Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců
25. červenec 2017
25. července 2017
V rozhodnutí ze dne 13. 7. 2017, sp. zn. 6 Afs 278/2016 – 54 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda příjmy profesionálního sportovce z výkonu této činnosti na základě uzavřených profesionálních smluv představují příjmy z podnikání – ze živnosti, nebo příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností dle zákona o daních z příjmů, k závěru, že pokud je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud daňový subjekt vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.
Finanční správa na základě tohoto rozsudku přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 40 % z příjmů.
Fyzické osoby dotčené touto skutečností mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů v případech, že splňují zákonné podmínky, tj. v daném zdaňovacím období vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění, jehož jsou držitelem, a v daňovém přiznání si uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.
Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena některým z úkonů stanovených v § 148 daňového řádu).
Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa ČR uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů, s odkazem na rozsudek NSS při splnění ostatních zákonných podmínek, zohlední.
Obdobně bude nahlíženo na činnost rozhodčíchkteří disponují příslušným živnostenským oprávněním tj. živnosti volné „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“
Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN