Aktuality

Tréninkový kemp výběru "U12" - nominace a organizační pokyny pro účastníky
1. srpen 2017
Tréninkový kemp výběru "U11" - nominace a organizační pokyny pro účastníky
1. srpen 2017
Finálové utkání 2. ročníku Superpoháru OFS Přerov - vítěz TJ Sokol Jezernice, z.s.
31. červenec 2017

Změny a doplňky Pravidel fotbalu platné od 1.7.2017
31. červenec 2017
Seminář rozhodčích
31. červenec 2017

 

V pátek dne 4. 8. 2017 v 17:00 hod. se uskuteční seminář pro rozhodčí a pro nové adepty, kteří mají zájem stát se rozhodčími. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti OFS Přerov.

Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců
25. červenec 2017
25. července 2017
V rozhodnutí ze dne 13. 7. 2017, sp. zn. 6 Afs 278/2016 – 54 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda příjmy profesionálního sportovce z výkonu této činnosti na základě uzavřených profesionálních smluv představují příjmy z podnikání – ze živnosti, nebo příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností dle zákona o daních z příjmů, k závěru, že pokud je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud daňový subjekt vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.
Finanční správa na základě tohoto rozsudku přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 40 % z příjmů.
Fyzické osoby dotčené touto skutečností mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů v případech, že splňují zákonné podmínky, tj. v daném zdaňovacím období vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění, jehož jsou držitelem, a v daňovém přiznání si uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.
Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena některým z úkonů stanovených v § 148 daňového řádu).
Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa ČR uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů, s odkazem na rozsudek NSS při splnění ostatních zákonných podmínek, zohlední.
Obdobně bude nahlíženo na činnost rozhodčíchkteří disponují příslušným živnostenským oprávněním tj. živnosti volné „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“
Průlomové Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017
24. červenec 2017

 

Průlomové rozhodnutí nejvyššího správního soudu ze dne 13.7.2017

Finálové utkání 2. ročníku Superpoháru OFS Přerov - 30.7. 2017
22. červenec 2017

 

V neděli 30.7.2017 se od 17:00 hod. odehraje na hřišti v Prosenicích utkání Superpoháru OFS Přerov (vítěz OS mužů sk. A a vítěz OS mužů sk. B) mezi týmy Sportovní klub Bochoř a TJ Sokol Jezernice. Všichni fandové jsou srdečně zváni.

Letní kemp mládeže OFS Přerov - termín - 16 - 21. 7. 2017
18. červenec 2017

 

Všechny informace o kempu naleznete  ZDE

 

Fotky z kempu mládeže naleznete i na facebooku  po zadání fotbalový kemp OFS Přerov - Rusava

Upozornění STK - Hlášenky
13. červenec 2017

 

STK upozorňuje oddíly hrající soutěže OFS ročník 2017/18, aby hlášenky pro podzimní část soutěže doručily oddílům a STK do 23.7.2017.

Hlášenky je možné již ukládat přímo do informačního systému + zaslat oddílům a STK.

 

Dále STK upozorňuje na SŘ § 8 čl. 4 - Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže. 

Tyto změny zasílejte oddílům a STK na tiskopisu žádost o změně termínu (tiskopis naleznete v souborech ke stažení).

 

Ostatní žádosti o změně termínu se souhlasem soupeře provádějte přímo v infomračním systému!!!!

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN