Aktuality

Termínová listina - jaro SR 2017/2018
3. únor 2018
Informace k Poháru předsedy KM ObFZ Považská Bystrica – 4. 2. 2018 + upravená nominace (z důvodu omluv)
30. leden 2018

 

Nástupní místa:

Přerov – Okresní fotbalový svaz:                                                        06. 00 hodin

Lipník nad Bečvou – Zlatý kříž:                                                         06. 20 hodin

Hranice – zastávka naproti Bonveru:                                                06. 40 hodin

Prosíme o dochvilnost na jednotlivých nástupních místech.

Cestovné a pojištění hráčů bude hrazeno z peněz OFS, cestovné pro rodinné příslušníky a osoby starší 18 ti let činí 100,- Kč. Rodinní příslušníci si hradí cestovní pojištění sami.

Předpokládaný příjezd domů:          19.00 Hranice 19.15 Lipník nad Bečvou, 19.30 Přerov

            Hráči by měli mít průkaz zdravotní pojišťovny a pokud mají, tak cestovní pas, dospělí občanku případně cestovní pas.

Co se týče stravy:

-          Pitný režim zajištěn po celou dobu konání turnaje, rovněž i po dobu cesty,

-          Ráno v autobuse dostanou hráči oplatek a čerstvou bagetu,

-          Kolem poledne bude pro hráče nachystán oběd.

          Jsme rádi, že rodinní příslušníci využili příležitost se zúčastnit tohoto turnaje v tak velkém počtu stejně jako tomu bylo v loňském roce. Pokud by někdo z rodinných příslušníků nakonec nejel nebo nastaly nějaké nenadálé události, prosím  volejte - Caletková Radka, tel.: 736 645 996 (732 838 773) tak, abychom byli informováni a nečekali na některém nástupním místě na Vás zbytečně.

,,Nezapomeňte si vyměnit EURA“

 

                                                 

Životní jubileum - p. Ján Marodi
29. leden 2018
Pozvánka na halový turnaj přípravek - O pohár předsedy KM ObFZ PB - 4.2.2018 včetně rozlosování
29. leden 2018

Vyhlášení krajský dotačních programů na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018
27. leden 2018

 

Pro žadatele je v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace 

Portál komunikace pro občany + cvičná elektronická žádost + manuál pro vyplnění žádosti o dotaci.

Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 19.1. - 2.2)

Z dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu zejména na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zabezpečení akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce. Pravidla dotačního titulu je možné nalézt na odkazu:

Podpora sportovních akcí

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 (příjem žádostí 19.1. - 18.5.)

Z dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje. Pravidla dotačního titulu je možné nalézt na odkazu:

podpora výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení

Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí 1.3. - 18.5.)

Z dotačního titulu 2 Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C. Pravidla dotačního titulu je možné nalézt na odkazu:

Dotace na získání trenérské licence 

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (příjem žádostí 19.1. - 27.4.)

Z dotačního titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje mohou o finanční podporu na sportovní činnost žádat mládežničtí reprezentanti ČR, fyzické osoby, kteří mají bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň reprezentují klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Pravidla dotačního titulu je možné nalézt na odkazu:

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018 (příjem žádostí 1.6. - 27.6.)

Z dotačního Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018 je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí. Pravidla dotačního titulu je možné nalézt na odkazu:

Program podpora sportovní činnosti dětí  a mládeže

Parte - p. Jindřich Sedlařík
24. leden 2018

 S nesmírnou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil 
dne 18. 1. 2018 bývalý předseda, hráč a dlouholetý činovník 
FK Brodek u Přerova Jindřich Sedlařík, ve věku 54 let. 
Poslední rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném. Čest jeho památce

 

Pan Richard Švehlík - životní jubileum
19. leden 2018
Licenční řízení SCM a SpSM pro období 2018/2020
12. leden 2018

 

Licenční řízení SCM a SpSM pro období 2018/2020

Upozornění
5. leden 2018

 

Od 8.1.2018 bude zrušena pevná linka OFS Přerov (581 207 00), která je nahrazena tel. číslem: 736 645 998.

Děkujeme za pochopení.

Zimní liga mládeže OFS Přerov 2018
5. leden 2018

 

Předpokládané termíny ZLM v roce 2018:

18.2.2018 - turnaj starších žáků

25.2.2018 - turnaj mladších žáků

10.3.2018 - turnaj starší přípravky

11.3.2018 - turnaj mladší přípravky

 

Pátý ročník Zimní ligy mládeže se uskuteční opět v hale TJ Spartak Přerov.

Pozvánky budou jednotlivým oddílům včas zaslány.

 

Oddíly se mohou na turnaj přihlásit až po zaslání pozvánky!!!

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN