Aktuality

První část finanční podpory odeslána do klubů
30. srpen 2018

 

V souvislosti s realizací Finanční podpory FAČR v roce 2018 byly dnes vystaveny dobropisy sběrných faktur v IS FAČR v celkové hodnotě 57 mil. Kč.

První část plateb (ve výši 40 mil. Kč) byla odeslaná těm klubům, které neměly žádné závazky vůči FAČR a měly správně vyplněný bankovní účet prostřednictvím transparentního účtu KB 115-4747340247/0100.

Další část bude odeslána po opravě/vyplnění bankovních účtů v následujících dnech. V této záležitosti budou jednotlivé kluby kontaktovány odpovědnými pracovníky FAČR.

Zároveň vás chceme upozornit, že uzávěrka žádostí pro kluby, kterých se týkají jednotlivé programy finanční podpory FAČR, je 20. 9. 2018.

Oddělení finanční podpory FAČR

Trenérsko metodický úsek FAČR připravuje otevřít 2. běh kurzu Kondičního trenéra FAČR
29. srpen 2018

 

Místo konání kurzu:                      Praha

Cena kurzu:                                  cca 20.000,- Kč

Organizační vedoucí kurzu:          Lukáš Růžička, Antonín Plachý

                                                                         

Rozsah studia čítá celkem 200 hodin teoretické a praktické výuky, která začne v březnu 2019 a ukončení je předpokládáno zhruba v létě 2020. Předpokládáno je cca 10 dvoudenních bloků.
Obsahem studia bude detailní rozvoj všech kondičních schopností s vybranými odborníky.

Kurzu se mohou zúčastnit zájemci, kteří vlastní platnou licenci UEFA B a vyšší.

Trenéři s vyšší licencí budou přijímáni přednostně, stejně tak kondiční trenéři, kteří už působí u mužstev z 1. (Fortuna liga) nebo 2. ligy (Fortuna národní ligy) – nutno doložit potvrzením z klubu.

 

V případě velkého zájmu o kurz bude TMÚ organizovat přijímací zkoušky (o termínu budeme včas informovat – listopad nebo prosinec 2018).

Kurz je kapacitně omezen na 25 účastníků.

 

Diplom a licenci Kondiční trenér FAČR obdrží pouze ti, kteří jsou držiteli nebo v průběhu studia získají UEFA B licenci.

Absolventům bude vydána licence Kondiční trenér FAČR, s významem pro soutěže FAČR.

 

Pokud tyto podmínky splňujete a máte vážný zájem o kurz, ozvěte se na email akce@fotbal.cz, kde uveďte, jakou vlastníte trenérskou licenci a na jaké pozici v jakém klubu působíte.

 

Podrobnější informace o kurzu budou zájemcům zaslány po evidenci přihlášených.

ZÁŘÍ – Měsíc náborů – Můj první gól
27. srpen 2018

 

Akce je určena především pro menší kluby v jednotlivých OFS Olomouckého kraje (maximálně jeden klub v okrese).

Kluby ze všech okresů se mohou do této akce přihlásit přes okresní GTM trenéry a na jejich návrh bude vybrán jeden z klubů daného okresu pro zorganizování této akce. Na vyžádání bude všem zájemcům zaslán manuál pro kompletní organizaci náboru.

Oddíly se mohou hlásit do 31.8.2018.

Akce je pořádána pro děti posledního ročníku mateřské školy a 1. 2. případně 3. ročníku základní školy.

 

Projekt „Létající trenéři“ bude opět spuštěn začátkem měsíce září.

Pro uspořádání této akce se bude možné přihlásit taktéž prostřednictvím okresních GTM.

Podrobnější informace v příloze :

 

Pohár LION SPORT
22. srpen 2018

Posun termínu zahájení procesu financování spolků FAČR na rok 2018
20. srpen 2018

 

Z důvodu technických problémů v IS FAČR, na kterých již oddělení IT FAČR pracuje, bylo nutné posunout termín spuštění žádostí v IS pro rok 2018 na čtvrtek 23. 8. 2018.

Zároveň se tím posouvá i termín uzavření žádostí na 20. 9. 2018.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN