Aktuality

První část finanční podpory odeslána do klubů
30. srpen 2018

 

V souvislosti s realizací Finanční podpory FAČR v roce 2018 byly dnes vystaveny dobropisy sběrných faktur v IS FAČR v celkové hodnotě 57 mil. Kč.

První část plateb (ve výši 40 mil. Kč) byla odeslaná těm klubům, které neměly žádné závazky vůči FAČR a měly správně vyplněný bankovní účet prostřednictvím transparentního účtu KB 115-4747340247/0100.

Další část bude odeslána po opravě/vyplnění bankovních účtů v následujících dnech. V této záležitosti budou jednotlivé kluby kontaktovány odpovědnými pracovníky FAČR.

Zároveň vás chceme upozornit, že uzávěrka žádostí pro kluby, kterých se týkají jednotlivé programy finanční podpory FAČR, je 20. 9. 2018.

Oddělení finanční podpory FAČR

Trenérsko metodický úsek FAČR připravuje otevřít 2. běh kurzu Kondičního trenéra FAČR
29. srpen 2018

 

Místo konání kurzu:                      Praha

Cena kurzu:                                  cca 20.000,- Kč

Organizační vedoucí kurzu:          Lukáš Růžička, Antonín Plachý

                                                                         

Rozsah studia čítá celkem 200 hodin teoretické a praktické výuky, která začne v březnu 2019 a ukončení je předpokládáno zhruba v létě 2020. Předpokládáno je cca 10 dvoudenních bloků.
Obsahem studia bude detailní rozvoj všech kondičních schopností s vybranými odborníky.

Kurzu se mohou zúčastnit zájemci, kteří vlastní platnou licenci UEFA B a vyšší.

Trenéři s vyšší licencí budou přijímáni přednostně, stejně tak kondiční trenéři, kteří už působí u mužstev z 1. (Fortuna liga) nebo 2. ligy (Fortuna národní ligy) – nutno doložit potvrzením z klubu.

 

V případě velkého zájmu o kurz bude TMÚ organizovat přijímací zkoušky (o termínu budeme včas informovat – listopad nebo prosinec 2018).

Kurz je kapacitně omezen na 25 účastníků.

 

Diplom a licenci Kondiční trenér FAČR obdrží pouze ti, kteří jsou držiteli nebo v průběhu studia získají UEFA B licenci.

Absolventům bude vydána licence Kondiční trenér FAČR, s významem pro soutěže FAČR.

 

Pokud tyto podmínky splňujete a máte vážný zájem o kurz, ozvěte se na email akce@fotbal.cz, kde uveďte, jakou vlastníte trenérskou licenci a na jaké pozici v jakém klubu působíte.

 

Podrobnější informace o kurzu budou zájemcům zaslány po evidenci přihlášených.

ZÁŘÍ – Měsíc náborů – Můj první gól
27. srpen 2018

 

Akce je určena především pro menší kluby v jednotlivých OFS Olomouckého kraje (maximálně jeden klub v okrese).

Kluby ze všech okresů se mohou do této akce přihlásit přes okresní GTM trenéry a na jejich návrh bude vybrán jeden z klubů daného okresu pro zorganizování této akce. Na vyžádání bude všem zájemcům zaslán manuál pro kompletní organizaci náboru.

Oddíly se mohou hlásit do 31.8.2018.

Akce je pořádána pro děti posledního ročníku mateřské školy a 1. 2. případně 3. ročníku základní školy.

 

Projekt „Létající trenéři“ bude opět spuštěn začátkem měsíce září.

Pro uspořádání této akce se bude možné přihlásit taktéž prostřednictvím okresních GTM.

Podrobnější informace v příloze :

 

Pohár LION SPORT
22. srpen 2018

Posun termínu zahájení procesu financování spolků FAČR na rok 2018
20. srpen 2018

 

Z důvodu technických problémů v IS FAČR, na kterých již oddělení IT FAČR pracuje, bylo nutné posunout termín spuštění žádostí v IS pro rok 2018 na čtvrtek 23. 8. 2018.

Zároveň se tím posouvá i termín uzavření žádostí na 20. 9. 2018.

FAČR spustila licenční systém neprofesionálních klubů
20. srpen 2018

 

Pro kluby z neprofesionálních soutěží byl na začátku srpna spuštěn licenční systém, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.

Nově spuštěný systém pro neprofesionální kluby je rozdělen do sedmi částí, z nich šest je bodově hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské vzdělání, v části INFRASTRUKTURA budou kluby zadávat údaje o sportovištích a zázemí, které mají k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo vzdělávání trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s místní samosprávou, školami a dalšími subjekty.

Více zde

Proces financování spolků FAČR na rok 2018 zahájen
17. srpen 2018

 

FAČR informuje, že úhrady dobropisů sběrných faktur za organizaci soutěže budou probíhat v období od 21. 8. do 31. 8. 2018. Tato forma podpory bude probíhat automaticky bez vaší součinnosti.

V případě nejasností či dotazů v oblastí žádostí o finanční podporu v IS FAČR se prosím obracejte:

Ø     v rámci technické podpory na Nikolu Kandoussi

e-mail: nikola.kandoussi@mibcon.cz, telefon: +420 774 046 943

 

Ø     v rámci metodické podpory na Andreu Hořejší

e-mail: dotace@fotbal.cz, telefon: +420 604 555 665

 

Přímé financování - úhrada nákladů na rozhodčí a delegáty

•1. pololetí 2018 – automatické vystavení dobropisů sběrných faktur v IS FAČR a následné proplacení částek klubům (do 31. 8. 2018) 

•2. pololetí 2018 – sběrné faktury na kluby již nebudou obsahovat náklady na rozhodčí a delegáty (mimo 1., 2. ligu a Juniorskou ligu) 

Více informací zde

 

Parte - pan Vlastimil Dobeš -bývalý fotbalista a dlouholetý činovník OFS Přerov a KFS-OL
15. srpen 2018

Nominace hráčů na mini kemp fotbalových talentů - 20.8.2018 na hřišti Fotbalového klubu Kozlovice
14. srpen 2018

Seminář ohledně rozdělení dotací
8. srpen 2018

 

V pondělí 6.8. se uskutečnil v Olomouci seminář s Finančním ředitelem FAČR p.Kabelkou, na kterém jsme byli informováni o letošním rozdělení dotací z MŠMT.

Základní shrnutí je následující:
        Částka určené pro kluby byla výrazně navýšena, ale požadavky na rozdělení a vyúčtování ze strany MŠMT bohužel rovněž
Aby bylo vyhověno všem požadavkům MŠMT, hledala se co nejjednodušší a nejtransparentnější cesta z hlediska přidělení a hlavně vyúčtování.
      Veškeré dotace pro kluby z MŠMT budou letos „investovány“ do hnutí prostřednictvím úhrad nákladů za rozhodčí a delegáty.
To znamená že VŠECHNY náklady za rok 2018 za rozhodčí a delegáty v soutěžích (kromě 1.a 2.ligy) nebudou již součástí sběrných faktur a oddíly je nebudou platit. – platit se bude pouze za úkony jako poplatky komisí, pokuty, za přestupy apod.
         Náklady za rozhodčí za jarní část soutěží 2017/2018 budou oddílům vráceny. Oddílům budou nejdříve zaslány dobropisy (každý měsíc zvlášť) a poté budou částky zaslány na účet.. Zkontrolujte si prosím své kontakty v IS FAČR a případně doplňte číslo účtu, aby vám peníze mohly přijít.
Podrobná prezentace rozdělení prostředků z MŠMT bude zveřejněna na webu FAČR

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN