Aktuality

Zveřejnění programu VIII - Dodatek k vyhlášení
13. říjen 2015

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.10.2015 oznámilo na svém webu Zveřejnění programu VIII „ Dodatkem k  vyhlášení programu VIII“.

Dle tohoto dodatku mohou TJ/SK splňující vyhlášené podmínky programu požádat o státní podporu z tohoto programu podáním písemné žádosti s doložením požadované dokumentace pouze poštou na adresu MŠMT v termínu do 13. listopadu 2015.

Podrobné pokyny s postupem podání žádosti naleznete na stránkách MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Znovu upozorňujeme, že žádosti podávané prostřednictvím svazu, respektive zasílané na OFS, jsou nyní neplatné.

Kurz Trenérské licence ,,C"
9. říjen 2015

Okresní fotbalový svaz ve spolupráci s TMK O-KFS,TMK OFS Přerov pořádá ve dnech 6-8.11. 2015 kurz trenérské licence „C“ v zasedací místnosti OFS Přerov, Petřivalského 1. Výuka bude probíhat od pátku do neděle. Časový harmonogram bude včas vyvěšen na internetové stránky.

Závěrečný test se uskuteční dne 8. 11. 2015 na OFS v Přerově.

Každý účastník odevzdá u prezentace fotku. Poplatek za školení je 900,- Kč.  Přihlášky zašlete na adresu: Okresní fotbalový svaz Přerov, Petřivalského 1, 750 02 Přerov, e-meilem: ofs@raz-dva.cz 

Po tomto termínu bude na stránkách www.ofsprerov.cz jmenovitý seznam účastníků trenérské licence, kteří se této licence zúčastní a samotný program .

Z poplatku budou uhrazeny náklady na školení, strava pro účastníky a registrační poplatek pro vystavení trenérského průkazu. Předpokladem pro uskutečnění kurzu trenérské licence ,,C“ je minimální počet 22 účastníků.

Upozorňjeme zájemce o školení trenérů licence "C", že dnem 20. 10. 2015 byl ukončen příjem přihlášek. Kvóta pro příjem přihlášek byla zcela vyčerpána. Zájemce žádáme o úhradu licence do 30. 10. 2015 na účet OFS Přerov nebo osobně na sekretariátu.

Kontaktní osoby:

Mgr. Caletka Petr 774 956 276, e-mail: petrcaletka1@seznam.cz

Výsledky meziokresních výběrů po prvním turnaji v Želatovicích ze dne 7. 10. 2015
9. říjen 2015
Zelený trávník a minihřiště 2015
7. říjen 2015

Oznamujeme účastníkům vyhlášených investičních programů Zelený trávník 2015 a Minihřiště 2015, že v letošním roce nebyly žádosti na tyto programy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akceptovány a finanční podporu na tyto programy MŠMT pro rok 2015 neposkytlo.

Na základě této skutečnosti musíme oznámit, že program Zelený trávník a program Minihřiště pro rok 2015 Fotbalová asociace ruší.

Dotace - Pozastavení Programu VIII
7. říjen 2015
Vážení předsedové a sekretáři KFS a OFS.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes uveřejnilo na svém webu důležitou informaci se sdělením, že vyhlášený Program VIII pro rok 2016 je POZASTAVEN. / viz odkaz dále/
 
 
Žádáme Vás, abyste tuto informaci předali všem žadatelům a upozornili je, že jejich podané žádosti na OFS nejsou tímto relevantní.
 
Pokud žadatelé budou o státní podporu z tohoto Programu VIII žádat opětovně dle nového vyhlášení ( předpoklad do 9.10.2015 na webu MŠMT), upozorňujeme všechny, že žádosti budou SK/TJ podávat samostatně přímo na MŠMT, jak je již nyní v oznámení MŠMT avizováno.
Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN