Aktuality

Letní kemp mládeže OFS Přerov - III. ročník 17.- 22. 7. 2016
1. březen 2016

Z důvodu velkého zájmu byly přihlášky na Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016
k 29. 2. 2016 uzavřeny. Seznam všech přihlášených najdete ve sekci KOMISE - KOMISE MLÁDEŽE - FOTBALOVÝ KEMP  OFS PŘEROV - FOTBALOVÝ KEMP 2016 - seznam účastníků.

Mimořádná valná hromada OFS Přerov
29. únor 2016

Dne 17. března 2016 se uskuteční Mimořádná valná hromada OFS Přerov, na které se budou mimo jiné schvalovat nové stanovy OFS.

V úterý 23. 2. 2016 schválil VV OFS Přerov návrh Stanov Okresního fotbalového svazu Přerov. Všechny dokumenty (svolání MVH, pozvánka s programem MVH, návrh stanov OFS Přerov, návrh jednacího řádu OFS Přerov a návrh volebního řádu OFS Přerov) jsou vloženy v příloze tohoto oznámení.

Dále je potřeba brát na vědomí článek 15 odst. 5 navrhovaných stanov, na kterém LPO FA ČR trvá z důvodu našich závazků jako FA ČR vůči ostatním organizacím sportu či fotbalu, ať již doma nebo ve světě (FIFA, UEFA, CAS apod.)

Tuto situaci je pak nutno nejpozději do valné hromady, která se bude konat v roce 2017 (tj. nejpozději 15. 2. 2017) vyřešit. Způsoby jsou v zásadě pouze 2:

 1. Každý klub, jehož statuární orgány tvoří i jiné osoby než z fotbalového hnutí, tj. nejsou členy FA ČR (zejména kluby v rámci TJ) vyřeší situaci tím, že fotbalový oddíl se stane pobočným spolkem s vlastními statutárními orgány v nichž budou všichni statutární zástupci členy FA ČR; nebo
 2. Pobočný spolek nezaloží, ale všichni statuární zástupci (členové výborů, představenstev, dozorčích rad apod.) nehledě na to jaký sport v TJ zastupují, vstoupí zároveň jako členové do FAČR.

Svolání MVH OFS Přerov

Pozvánka na MVH určená pro oddíly OFS Přerov

Návrh Stanov OFS Přerov

Sdělení STK OFS Přerov - 3.kolo soutěží OFS
26. únor 2016

STK na svém zasedání dne 1.3.2016 schválila systém rozlosování 3. kola souěží: OS mužů sk. A, sk. B, OP dorostu a OP ml. žáků.

Termíny jednotlivých utkání dle termínové listiny pro jarní část SR 2015/2016, losovací čísla zůstávají oddílům zachována. losováno dle Bergera.

Kompetní rozlosování bude zveřejněno v nejbližších dnech v IS AFČR.

AKTUALIZOVANÝ VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO PŘESTUPNÍHO ŘÁDU A NÁVRH PARAGRAFOVANÉHO ZNĚNÍ
25. únor 2016

Dne 23. 2. 2016 schválil Výkonný výbor aktualizovaný věcný záměr nového Přestupního řádu, jehož účinnost je předpokládána k 1. 6. 2016. Rovněž vzal na vědomí i návrh jeho paragrafového znění. K němu jsou členové FAČR oprávněni podávat své připomínky, a to nejpozději do 31. 3. 2016 na e-mailovu adresu riha@fotbal.cz. (24. 2. 2016 opravena chyba přestupního období v režimu amatérských hráčů - § 7 odst. 3).

Dokumenty zde

Končí farmy i hostování amatérů, fotbal zavádí nový přestupní řád
24. únor 2016
V českém fotbale začne 1. června platit nový přestupní řád, který zavádí změny mezi profesionály, ale hlavně mezi amatéry. Na základě požadavků Světové fotbalové federace (FIFA) končí systém farem a hostování amatérů. Mladí a starší hráči budou moci přestupovat bez náhrad, pro ostatní jsou jasně stanovené odstupné a tréninkové kompenzace.

„Kriticky na naši adresu musím říct, že jsme nereagovali na výzvy FIFA. Ta nám v letech 2008, 2010 a 2012 předložila materiály, které jsme měli zapracovat. Od ledna 2015 na nás začala tlačit, abychom přestupní řád dali do souladu s přestupním řádem FIFA,“ vysvětlil generální sekretář české asociace Rudolf Řepka.

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v úterý schválil tak zvaný věcný záměr novelizovaného přestupního řádu. Zástupci profesionálního i amatérského fotbalu mají nyní čas do konce března k připomínkování, ale řád 1. června každopádně platit začne.

Co zavádí?

V první nebo druhé lize smějí hrát pouze fotbalisté s tak zvanou „ligovou profesionální smlouvu“ (ta zaručuje měsíční příjem od deseti tisíc korun výše). V každém zápase můžou nastoupit až tři hráči bez ligového kontraktu - takoví hráči však můžou odehrát maximálně tři zápasy během soutěžního ročníku. Pak i oni musejí podepsat „ligovou profesionální smlouvu“.

Dle stávajícího řádu byl i k přestupu amatérů nutný souhlas mateřského klubu. FIFA však nařizuje, že jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je profesionální smlouva mezi ním a mateřským klubem.

Volný pohyb hráčů

 • 6 - 9 let
  -standardní letní a zimní přestupní období
  -zdarma
 • 10 - 11 let
  -standardní letní a zimní přestupní období
  -1 500 korun za každý rok registrace
 • 12 - 33 let
  -1. - 20. června
  -uhrazení odstupného dle tabulky
 • 34 a více let
  -1. - 20. června
  -zdarma

To znamená, že amatérští fotbalisté můžou v určeném období přestupovat dle svého uvážení, aniž by k tomu potřebovali souhlas svého dosavadního klubu. Děti a fotbalisté nad 34 let přestupují zdarma, za ostatní musí nový klub uhradit odstupné (viz tabulka).

Zvláštní postavení budou mít dorostenci působící v tak zvaných „licenčních“ klubech (první a druhá liga). Jejich volný pohyb bude omezen, a to co se týče přestupu do jiného „licenčního“ klubu - přestup bez souhlasu mateřského klubu bude možný jen tehdy, když s ním nový klub uzavře ligovou profesionální smlouvu (a tím dojde k výplatě tréninkové kompenzace) a uhradí 200 tisíc korun mateřskému licenčnímu klubu.

Tréninková kompenzace se bude vyplácet, když hráč poprvé podepíše ligovou profesionální smlouvu. Rozpočítá se mezi kluby, které se podílely na výchově hráče do 23 let.

Ruší se institut hostování amatérských hráčů. FAČR však ve věcném záměru píše: „Zároveň je zapotřebí dodat, že třístranné dohodě mezi kluby a hráčem spočívající v tom, že hráč přestoupí po určené době zpět do původního klubu, ničeho nebrání a jistě je taková dohoda možná.“

Zároveň končí systém farem. Hráč může hrát jen za jeden klub, ve kterém je registrovaný. V rámci jednoho klubu však samozřejmě může hrát za více mužstev (například za áčko i béčko či juniorku).

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN