Aktuality

Petice hráčů k novému přestupnímu řádu
25. duben 2016

Dne 17. 3. 2016 obdržela Fotbalová asociace České republiky (FAČR) 4 připomínky České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) k novému Přestupnímu řádu. Na tyto připomínky FAČR reagovala stanoviskem, které bylo široké veřejnosti poskytnuto i zde na webových stránkách FAČR.

Dne 20. 4. 2016 obdržela FAČR vyjádření ČAFH, ve kterém fotbalové asociaci oznamuje nespokojenost jejích členů s novým přestupním řádem, že jim byla předána petice, která byla „uspořádána napříč kluby v českých profesionálních soutěžích“, a že ji podepsalo 400 hráčů.

Fotbalová asociace vnímá znepokojení 400 hráčů, jako situaci, kterou nelze podceňovat. Za těchto okolností je FAČR připravena poskytnout hráčům potřebná vysvětlení. Vzhledem k tomu, že dotazů, ale i tazatelů, může být více, vedení FAČR rozhodlo, že za tímto účelem uspořádá workshop, který poskytne jak všeobecný vysvětlující výklad, tak odpovědi na položené dotazy, a který se bude konat s ohledem na předpokládanou účast většího počtu osob ve třech termínech uvedených v pozvánce níže.

WORKSHOP – PŘESTUPNÍ ŘÁD

Vážení hráči, členové Fotbalové asociace České republiky,

s ohledem na nemalou řadu předpokládaných změn v rámci Přestupního řádu, které se více či méně dotknou každého z Vás, si Vás tímto dovoluji pozvat na seminář, který se zdarma koná ve dnech

a) 5. 5. 2016 od 9:00

b) 5. 5. 2016 od 13:00

c) 6. 5. 2016 od 9:00

v sídle FAČR (Diskařská 2431/4, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00) – tiskové centrum.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail tylova@fotbal.cz.

I v oddíle Sokol Horní Nětčice začínají pracovat s těmi nejmenšími
20. duben 2016
Karta Alive
19. duben 2016

Karta Alive - karta plných výhod - některé karty končí platnost ke konci dubna letošního roku. Informace FAČR: Dne 1. 5. 2016  se na stránkách členství - www.bytclenemsevyplati.cz objeví informace o dalším pokračování a získání karty, kde se zaregistrujete a karta Vám přijde na Vaši adresu.

Zrušené rozlosování OS mužů sk. A, B, dorostu a mladších žáků
14. duben 2016


Na základě upozornění řídícího orgánu - VV OFS Přerov, bylo zveřejněné rozlosování 3. kola soutěží OS mužů sk. A a B, OP dorostu a OP mladších žáků zrušeno, neboť toto v důsledku chyby při zpracování neodpovídalo čl. 27.1. Rozpisu soutěží OFS Přerov a Soutěžnímu řádu fotbalu. Upozorňujeme oddíly hrající tyto soutěže, že 3.kolo soutěží bude rozlosováno a zveřejněno až po skončení první části soutěže, tj. po odehrání každý s každým dvakrát, a to podle termínové listiny OFS Přerov a podle Bergerových tabulek, kdy losovací čísla budou oddílům přidělena podle jejich umístění v soutěži po první části (tj. po každý s každým dvakrát). Ačkoliv jsme si vědomí toho, že to může způsobit určité komplikace, jsme nuceni takto postupovat, kdy jiný postup v tříkolovém systému bohužel možný není, neboť by tento byl v rozporu s herními řády soutěže.

Čl. 27 Systém soutěží
27.1.
Soutěže OS mužů sk. A a B, dorostu a mladších žáků se hrají každý s každým tříkolově.
Soutěžní ročník se v tříkolovém systému dělí na dvě části, kdy v první části se družstva utkají každý s každým dvakrát. Na základě umístění družstev v soutěži po první části soutěže, budou družstva rozlosována pro druhou část dle Bergerových tabulek. Ve druhé části se družstva utkají jedenkrát každý s každým (§ 3 Příloha č. 2 SŘF).

Blahopřání - pan Miroslav Nehyba
13. duben 2016

VV OFS Přerov se omlouvá za opožděné blahopřání k životnímu jubileu panu Miroslavu Nehybovi. Došlo k špatné dezinformaci, místo 2. dubna bylo poznačeno 20. dubna.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN