Aktuality

Rozhodnutí o odložení zasedání Valné hromady OFS Přerov
8. únor 2021

 

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl zmocněný předseda VV OFS Přerov tak, že se termín zasedáni VH OFS Přerov odkládá

na úterý 23. března 2021 od 17,00 hodin

Prezentace v 16,30 hodin. na adrese: klub Teplo, Horní náměstí, Přerov.

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Návrhy kandidátů musí být podány nejpozději jeden týden přede dnem konání Valné hromady – tj., do 16.3.2021, a to sekretariátu Svazu.

 

V Přerově dne 8.2.2021                                                                                            

 

Ing. Radka Caletková                                                          Mgr. Roman Páral

sekretář OFS Přerov                                                            předseda VV OFS Přerov  

Dotace Olomouckého kraje - Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021
7. únor 2021

 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021

  • Dotační titul č. 1 Podpora sportovních akcí - je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce.

  • Dotační titul č. 2 Dotace na získání trenérské licence - je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na úhradu poplatku k získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence.

 

Více o těchto dotacích naleznete zde

Komuniké VV FAČR per rollam
7. únor 2021

 

VV FAČR se sešel v úterý 2. února 2021, aby následně do 4. února 2021 včetně, přijal mj. per rollam tyto závěry:

 VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.

JUDr. Jan Pauly,

generální sekretář FAČR

Online tréninky od pondělí do soboty vždy od 17:00 hod. - vhodné pro všechny kategorie
1. únor 2021

 

Pokud si chcete zacvičit a protáhnout tělo je tu online trénink s Honzou Kročou. Každý den kromě neděle vždy od 17:00 hod. Cvičení trvá 60 minut.

Stačí jen:

1. Stáhnout ZOOM Cloud Meetings

2. Otevřít, kliknout na JOIN a MEETING

3. Zadat číslo 869 159 7977 a heslo 6eDrKt

4. Pak už jsme spolu v místnosti....ještě dole kliknout na ikonku mikrofonu a videa, aby jsme se navzájem viděli

 

Dne 2.2.2021 změna začátku tréninku!! Začátek již od 16:30 hod.!!

 

Odložení termínu valné hromady
22. leden 2021

 

Vzhledem k přetrvávajícím opatřením vlády ČR proti šíření nemoci COVID – 19, přijal Výkonný výbor OFS dne 18.1.2021 následující rozhodnutí:

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Přerov tak, že se termín zasedání valné hromady Okresního fotbalového svazu Přerov odkládá na pondělí 15. února 2021 od 17,00 hodin na adrese: klub Teplo Přerov, Horní náměstí.

Program valné hromady, stejně jako ostatní záležitosti, zůstávají beze změn.

Termín pro návrhy na kandidáty na předsedu OFS, členů VV OFS a členů Revizní komise OFS se posouvá do pondělí 8. února 2021.

 

V Přerově dne 18. ledna 2021

 

Mgr. Roman Páral,

Předseda Výkonného výboru

Okresní fotbalový svaz Přerov

Pozvánka na Valnou hromadu OFS Přerov
5. leden 2021

 

Výkonný výbor OFS Přerov rozhodl na svém posledním zasedání VV v souladu se stanovami Okresního fotbalového svazu Přerov, o svolání Valné hromady OFS Přerov na úterý 2.2.2021 od 17:00 hod. v klubu Teplo (Horní náměstí) v Přerově. Pozvánku včetně programu naleznete v příloze.

Aktuální covid informace
5. leden 2021

 

Aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021:

 

  1. trénovat lze pouze venku;
  2. trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;
  3. v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;
  4. šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit zpřísněná hygienická opatření.
Termínová listina jaro 2020/2021
3. leden 2021
Fotbal tě potřebuje! Staň se rozhodčím
20. prosinec 2020

 

V České republice aktuálně funguje 4020 fotbalových rozhodčích na všech úrovních, od první ligy až po poslední třídy v okresech. Ideální stav je šest až sedm tisíc. Proto se Fotbalová asociace České republiky rozhodla odstartovat kampaň Chci pískat!, jejímž cílem je oslovit sportovně založené fotbalové nadšence, kteří mají fotbal v srdci a chtějí mu pomoci v nové roli.

„Rozhodčí jsou součástí fotbalu, bez nich se fotbal neobjede, bez nich prostě nemůžeme hrát. A v současné době jich máme málo,” říká šéf fotbalové asociace Martin Malík.

Proč se stát rozhodčím?

 

Stát se rozhodčím znamená jedinečnou příležitost, jak být do fotbalu vtažený jako jeho důležitá součást a naplno jej prožívat. Může to být i velká šance pro ty fotbalisty, kteří se chystají ukončit svou hráčskou kariéru. Kdo se chce dostat jako rozhodčí na vrchol v profesionálním fotbale, nebo dokonce na mezinárodní úrovni, měl by začít kariéru rozhodčího v mladém věku (okolo 20 let). Cesta na vrchol není lehká, ale ti nejšikovnější ze všech mohou každý rok pokročit o soutěž výše a v horizontu několika let být v domácím prostředí vzorem pro další začínající sudí.

 

Jaké jsou požadavky na rozhodčí?

 

Pokud máte rádi fotbal, jste dobře fyzicky připraveni a psychicky odolní, dokážete se samostatně rozhodovat a už vám bylo 15 let, tak se můžete zúčastnit náboru na fotbalové rozhodčí. Fotbalová asociace České republiky hledá muže i ženy.

 

  • Požadavky na rozhodčího jsou uvedeny v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR ZDE.
  • Na následujícím linku je registrační formulář: www.chcipiskat.cz
  • Veškeré informace o náborové kampani najdete zde: www.chcipiskat.cz

 

Zájemci o pozici rozhodčího se pro další informace mohou obrátit na komisi rozhodčích našeho okresu pavelpospisil1@seznam.cz, nebo  na pana Miroslava Tulingera – tulinger@fotbal.cz.

Video zde

FAČR - Staň se rozhodčím - nábor rozhodčích - elektronická přihláška
20. prosinec 2020

 

Není pochyb, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Je to hra jednoduchá, ale přitom nesmírně vzrušující, přinášející lidem kladné i záporné emoce v mimořádných dávkách. Je jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. A přitom klade jen minimální nároky na výstroj a vybavení.

Jen v samých začátcích tohoto sportu se utkání odehrávala bez rozhodčích, hráči se prostě mezi sebou nějak dohodli. Velmi záhy ale zjistili, že dohoda mnohdy není možná. Proto od roku 1874, kdy The Football Association v Anglii zavedla institut rozhodčího, dnes každé utkání řídí rozhodčí, od nějž se za všech okolností očekává naprostá objektivita a řízení hry v duchu pravidel. Rozhodčí musí být připraven nejen teoreticky, ale i po fyzické stránce, vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný.

Funkce rozhodčího ve fotbalu je naprosto nezastupitelná

V současné době je ve FAČR celkem 3732 registrovaných rozhodčích (stav dle databáze Informačního systému FAČR k 27. 1. 2017).

PROČ být rozhodčím?

Stát se rozhodčím je unikátní způsob, jak se účastnit fotbalu a přitom jej plnohodnotně prožívat.

Bonusy pro rozhodčí

Více informací jak a proč se stát rozhodčím  zde

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PRO NÁBOR ROZHODČÍCH

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN